Son Yorumlar
Geyve'de bıçaklı saldırı: 4 kişi yaralandı
Kimsede suç aramayın kanunların caydırıcılığı yok emniyet yakalıyor ad...
Yorumu Oku

Geyve'de bıçaklı saldırı: 4 kişi yaralandı
Lütfen bi çözüm bulun
Artık bi çözüm bulunmalı geyve yaşanmaz bi şehir oluyor buradan yetkil...
Yorumu Oku

Geyve'de bıçaklı saldırı: 4 kişi yaralandı
Bilen konuşsun
Kardeşim bilmeden konuşmayın gencin rahatsızlığı var raporlu ve satıcı...
Yorumu Oku

Geyve'de bıçaklı saldırı: 4 kişi yaralandı
geyve nin başıboş
bunudamı cimere yazalım yakalayın artık şu uyuşturucu satıcılarını
Yorumu Oku

Geyve'de bıçaklı saldırı: 4 kişi yaralandı
geyve nin başıboş
emniyet uyuşturucu satıcılarına göz yummaya devam etsin
Yorumu Oku

 
Geyve'de kamulaştırma davası tebliği
Cuma, 03 Kasım 2017

Geyve'de bir çok kişiyi ilgilendiren kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) dava tebliği.. DİKKAT! Sizin de isminiz olabilir..

TCDD, Hızlı Tren Projesi kapsamında Geyve'de kamulaştırılan ancak uzlaşma sağlanamayan mülk sahiplerine dönük kamulaştırma bedelinin tespiti ve terkinine karar verilmesi talebi ile dava açtı. Bu bağlamda Geyve'nin Alifuatpaşa, Dereköy, Örencik, Doğançay ve Karaçam mahallesinde bir çok mülk sahibini bilgilendirmek için Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nden tebligat ilanı yayınlandı.

İşte davacı T.C.D.D. Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırma bedel tespiti yapılmak üzere istenen ve Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nce yayınlanan tebligat ilanı şöyle;

İ L A N
GEYVE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN


Davacı T.C.D.D. Genel Müdürlüğü tarafından Mahkememizin aşağıda Esas numaraları belirtilen dosyaları ile davalılar aleyhine mahkememize açılan “Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil” davasının yapılan yargılaması sırasında verilen tensip ara karar uyarınca;
Mülkiyeti davalılara ait aşağıda belirtilen taşınmazların yine aşağıda belirtilen kısımlarına ilişkin Kamuoyunda Hızlı Tren Projesi olarak adlandırılmakta olan Ankara – Haydarpaşa Demiryolunun İyileştirilmesi Projesi kapsamında yer alan ve yeni demiryolu güzergahına isabet eden gayrimenkullerin kamulaştırılması amacıyla TCDD Yönetim Kurulunun 27/02/2004 tarih ve 8/36 sayılı kararı ile kamu Yararı kararı alınmış olup, iş bu karar 11.03.2004 tarihinde Ulaştırma Bakanlığı tarafından onaylanmış ve yine Bakanlar Kurulunun 31.04.2004 tarih ve 25419 sayılı Resmi Gazete’de yayamlanan 2004/6997 sayılı kararı ile de TCDD Genel Müdürlüğünce yapılacak kamulaştırma işlemlerinde 2942 sayılı Kamulaştırma kanunun 27. maddesinin uygulanacağının kararlaştırıldığı,
Bunun üzerine davacı tarafından, dava konusu taşınmazlara ilişkin olarak davalılarla uzlaşma sağlanamaması nedeniyle, davacı tarafça mahkememizin 2017/398...2017/489 Esas sayılı dosyaları ile 2942 S.K.’nun 4650 S.Y. ile değişik 10.maddesi uyarınca, kamulaştırma bedelinin tespiti ve terkinine karar verilmesi talebi ile dava açıldığı, 2017/448 ve 2017/418 esas sayılı dosyaların duruşma gününün 07/03/2018 tarihine, diğer tüm dosyaların duruşma gününün ise;10/01/2018 tarihine bırakıldığı;
Tebligat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ilgilinin kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal ve Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davacı açabileceği, açılacak davalarda Husumetin T.C.D.D. Genel Müdürlüğü’ne yöneltilmesi hususu, yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davacı açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarının belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Sakarya Merkez Şubesine yatırılacağı, Davaya ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi ve 2017/448 ve 2017/418 esas sayılı dosyalar için 07/03/2018 günü saat 11:50'den itibaren, diğer tüm dosyalar için ise 10/01/2018 günü saat 09:30'dan itibaren Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacak duruşmada hazır bulunması gerekmektedir.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. md.si uyarınca ilan olunur. 23/10/2017

SIRA ESAS DAVALILAR/MALİKLER Kamulaştırılması Talep Edilen Taşınmaz ALAN
1 2017/399 Şen Piliç Gıda San. A.Ş. Sakarya İli, Geyve ilçesi, Alifuatpaşa mah. 103 ada 3 parsel (Eski 3367 parsel) 416,38 m²
2 2017/401 Celalettin KAR, Gökhan KAR, Gürkan KAR, İmran DOLU, Macide KAR, Seniye YILDIZ, Seracettin GÜRKAL, Ünzile ÜSTÜN Sakarya İli, Geyve ilçesi, Alifutpaşa mah. 103 ada 5 parsel (Eski 3392 Parsel) 862,96 m²
3 2017/403 Şen Piliç Gıda San. A.Ş. Sakarya ili Geyve ilçesi, Alifutpaşa mah. 103 ada 10 parsel (Eski 3394 Parsel) 3.225,95 m²
4 2017/405 Şen Piliç Gıda San. A.Ş. Sakarya ili Geyve ilçesi, Alifutpaşa mah. 103 ada 12 parsel (Eski 9 Parsel) 1.199,07 m
5 2017/407 Havva GENÇ, Şenol GENÇ Sakarya İli, Geyve ilçesi, Alifutpaşa mah. 109 ada 1 parsel (Eski 50 Parsel) 810,76 m
6 2017/409 Melek ÇALMAN Sakarya İli, Geyve ilçesi, Alifutpaşa mah. 109 ada 2 parsel (Eski 51 Parsel) 64,36 m²
7 2017/411 Necati KAYA Sakarya İli, Geyve ilçesi, Alifutpaşa mah. 109 ada 3 parsel (Eski 52 Parsel) 318,76 m²
8 2017/413 Fatma ÇAKICI, İbrahim ÇAKICI, Leyla ÇAKICI Sakarya İli, Geyve ilçesi, Alifutpaşa mah. 109 ada 6 parsel (Eski 55 Parsel) 192,13 m²
9 2017/415 Şükriye ÖZENSOY Sakarya İli, Geyve ilçesi, Alifutpaşa mah. 109 ada 7 parsel (Eski 2624 Parsel) 79,17 m²
10 2017/417 Fatma SAKARYA Sakarya İli, Geyve ilçesi, Alifutpaşa mah. 150 ada 160 parsel (Eski 1375 Parsel) sayılı, taşınmazın 37,37 m² 37,37 m²
11 2017/419 Fatma Şerife KILIÇ Sakarya İli, Geyve ilçesi, Alifutpaşa mah. 150 ada 165 parsel (Eski 1330 Parsel) 80,86 m²
12 2017/421 Fatma Şerife KILIÇ Sakarya İli, Geyve ilçesi, Alifutpaşa mah. 150 ada 167 parsel (Eski 1328 Parsel) 1.330,32 m²
13 2017/423 Fatma Şerife KILIÇ Sakarya İli, Geyve ilçesi, Alifutpaşa mah.150 ada 168 parsel (Eski 1329 Parsel) 117,65 m²
14 2017/425 Ahmet YAVUZ, Cevdet YAVUZ, Fatma KERVAN, Mehmet YAVUZ, Nazim YAVUZ, Necdet YAVUZ, Nurten YAVUZ Sakarya İli, Geyve ilçesi, Alifuatpaşa 164 ada 9 parsel (Eski 1025 Parsel) 122,14 m²
15 2017/427 AKİF ÇAKIR Sakarya İli, Geyve ilçesi, Alifuatpaşa mah. 164 ada 10 parsel (Eski 1026 Parsel) 401,56 m²
16 2017/429 Abdullah KALKAN, Ahmet YILMAZER, Ahmet YILMAZER, Ahmet Osman ÜNAL, Ali Riza YILMAZER, Aynur SANCAKTUTAN, Ayten YILMAZER, Azem SÖNMEZ, Bahriye YILMAZ, Bekir YILMAZER, Berrin ÖZCAN, Bünyamin DİŞLİ, Celal BULUT, Cemal YILMAZER, Dursun YILMAZER, Dursun YILMAZER, Dursun Ali YILMAZER, Emine YILMAZ, Emsile YILMAZER, Esma TETİK, Eşref YILMAZER, Fadime KUŞAK, Fadime ŞİMŞEK, Fatma ÇAKMAKÇI, Fayize ÇOBAN, Feride YILDIRIM, Fikriye GÖBEKCİ, Gül Elmas YILMAZ, Gülizar BİRİNCİ, Gülseren AVCI, Gülsüm GÜNOĞLU, Habip YILMAZER, Hafize SÖNMEZTÜRK, Hamdiye ÖLMEZ, Hasan YILMAZER, Hasan YILMAZER, Hatice YILMAZER, Hatun YILMAZER, Havva Tuğba AKTEKİN, Hüseyin BULUT, Hüseyin KALKAN, İbrahim YILMAZER, İlhami DİŞLİ, İlyas DİŞLİ, İpek BULUT, İshak YILMAZER, İsmail YILMAZER, İsmail YILMAZER, İzzet BULUT, Kamil Atilla ÜNAL, Kıvanç YAMAN, Mahinur AKSOY,Mahmut ÇAKIRGÖZ, Mahmut YILMAZER, Makbule KURT, Maviye ÇAKMAK, Mehmet YAMAN, Mehmet YILMAZ, Merve SÖNMEZ, Meryem SAROS, Mine KAYMAKCI, Mine ŞANLI, Minnet MÜHÜRCÜOĞLU, Miraç YILMAZER, Mustafa YILMAZ, Muzaffer YILMAZER, Müesser ŞİMŞEK, Müzeyyen TOPRAK, Nagihan GÜLBAHAR, Nalan YAMAN, Nazmiye ÖZBAKAN, Nihat YILMAZER, Nilgün MENDİ,Osman YILMAZER, Ömrüye ÖÇALAN, Rahmi YEREBAKAN, Rasim YILMAZER, Rıdvan SÖNMEZ, Sabri YEREBAKAN,Sadık YILMAZER, Sadi YEREBAKAN, Saime SAĞLAM, Sami YEREBAKAN, Savaş ŞENOL, Selami DİŞLİ, Semih Kerem ŞENOL, Semra TOKLU, Servet ŞİMŞEK, Şükran YILMAZ, Şükrü YILMAZER, Yaşar ŞENOL, Yaşar YILMAZER, Yusuf YILMAZ, Zehra MAMAY, Zekeriya YILMAZ, Zemzem BİRİNCİ, Ziya YILMAZER Sakarya ili, Geyve ilçesi, Alifuatpaşa mah. 150 ada 169 parsel( Eski 1416 ) 3.279,59 m²
17 2017/431 Maide GİRİŞ Sakarya İli, Geyve ilçesi, Karaçam mah. 109 ada 60 parsel (Eski 815 Parsel) 158,80 m²
18 2017/433 Vehbi YETİM Sakarya İli, Geyve ilçesi, Karaçam mah. 109 ada 61 parsel (Eski 814 Parsel) 528,67 m²
19 2017/435 Ahmet BEKTAŞ, Bahattin AVCI, Cafer EROY, Ercan AVCI, Gülcan AVCI, Hakan AVCI, Halenur DEMİR, Harun TANIN, Hediye AVCI, İlyas KAPLAN, Kadirhan AVCI, Mehmethan AVCI, Recai AVCI, Ruhigül AVCI, Selami AVCI, Sibel FİDAN, Süleyla ERCAN, Taner AVCI, Vildan LAL, Yakup AVCI Sakarya İli, Geyve ilçesi, Karaçam mah. 109 ada 72 parsel (Eski 271 Parsel)ile109 ada 73 parsel (Eski 271 Parsel) 493,79m² -1.077,31m²
20 2017/437 Ayhan ÖZTÜRK, Elif Ezgi ÖZTÜRK, Ferdane ALKAŞI, Gülsen AKÇAY, Gülseren İNAL, Kürşad Kağan ÖZTÜRK, Mehmet KARA, Melahat YILDIRIM, Mustafa GÜNEY, Mürüvet GÜNEY, Mürvet YILDIRIM, Vesile USLU Sakarya İli, Geyve ilçesi, Karaçam mah. 115 ada 11 parsel (Eski 300 Parsel) 100,63 m²
21 2017/439 Durdu YAMAN, Ertuğrul YAMAN, Melahat TUTAV, Nezahat KOZMA Sakarya İli, Geyve ilçesi, Karaçam mah. 115 ada 13 parsel (Eski 279 Parsel) 5.194,49 m²
22 2017/441 Abdurrahim DARDAĞAN, Ayfer ÇETİN, Ayla ERCAN, Aynur TEKÇE, Aysel YILDIRIM, Aysun YILMAZ, Fatma PELİN, Güler KARAKADILAR, Hamide SEZKİN, Hava DARDAĞAN, Lütfiye ÖNCEL, Mehmet EMİN TEKÇE, Remzi DARDAĞAN, Rıdvan TEKOL, Tuğba YENER, Vedat TEKOL, Vildan KESDOĞAN, Yusuf Ziya TEKÇE Sakarya İli, Geyve ilçesi, Karaçam mah. 115 ada 14 parsel (Eski 306 Parsel) 424,75 m²
23 2017/443 Ahmet SÜER, Aliosman SÜER, Aysel YAVUZ, Ayşe KAYA, Emine BELAT, Fatma ÖNER, Fuat SÜER, Mehmet SÜER, Nuriye SÜER, Perihan KALYONCU, Türkan KOZMA Sakarya İli, Geyve ilçesi, Karaçam mah. 115 ada 15 parsel (Eski 305 Parsel) 148,06 m²
24 2017/445 Fatma ÖZKAN, Fehmi YILMAZ, Günsel MERCAN, Kadem YILMAZ, Kudret YILMAZ, Mediha EROL, Nihad YILMAZ, Remzi YILMAZ, Sevim YILMAZ, Türkan ŞEN Sakarya İli, Geyve ilçesi, Karaçam mah. 115 ada 17 parsel (Eski 296 Parsel) 78,08 m²
25 2017/447 Abbas DARDAĞAN, Enver ODABAŞ, Fatma GÜMÜŞTEKİN, Hadiye KARAGÜL, Hasan DARDAĞAN, Hasibe KIVIRCI, Leyla TOKLU, Müzeyyen DARDAĞAN, Naciye DARDAĞAN, Nazmiye DARDAĞAN, Nejla DARDAĞAN, Osman Nuri DARDAĞAN, Remziye ÖZGÜL, Rüştü DARDAĞAN, Saliha DARDAĞAN, Sedat DARDAĞAN, Zehra AKIN, Zeynep KAYA, Ayfer YAMAN, Aysel TOKAY, Aysun YAVUZ, Ayşe ÇALIŞ, Ayşe ÖZDEMİR, Ayşe Aysun DARDAĞAN, Bedriye ÇOTUR, Berrin DARDAĞAN, Cem KARAKADILAR, Dilek KASAPOĞLU, Fatih DARDAĞAN, Fikriye MERCAN, Gülhan KESİM, Hakkı Avni KARAKADILAR, Hatice Aynur DARDAĞAN, Hüseyin DARDAĞAN, İlkay BAŞARAN, Kadriye ODABAŞ, Mehmet Musa DARDAĞAN, Metin DARDAĞAN, Mustafa YAMAN, Münevver BALTA, Nebahat KARAKADILAR, Saadet DARDAĞAN, Sadiye ASLAN, Savet DARDAĞAN, Semra DARDAĞAN, Şenay ÖZGÜL, Tuğbay DARDAĞAN, Turgay KASAPOĞLU, Yaşar DARDAĞAN, Yaşar KARAKADILAR, Yücel DARDAĞAN, Yüksel YAMAN Sakarya İli, Geyve ilçesi, Karaçam mah. 116ada 19 parsel (Eski -625 parsel) 507,68 m²
26 2017/449 Abbas DARDAĞAN, Enver ODABAŞ, Fatma GÜMÜŞTEKİN, Hadiye KARAGÜL, Hasan DARDAĞAN, Hasibe KIVIRCI, Leyla TOKLU, Müzeyyen DARDAĞAN, Naciye DARDAĞAN, Nazmiye DARDAĞAN, Nejla DARDAĞAN, Osman Nuri DARDAĞAN, Remziye ÖZGÜL, Rüştü DARDAĞAN, Saliha DARDAĞAN, Sedat DARDAĞAN, Zehra AKIN, Zeynep KAYA, Ayfer YAMAN, Aysel TOKAY, Aysun YAVUZ, Ayşe ÇALIŞ, Ayşe ÖZDEMİR, Ayşe Aysun DARDAĞAN, Bedriye ÇOTUR, Berrin DARDAĞAN, Cem KARAKADILAR, Dilek KASAPOĞLU, Fatih DARDAĞAN, Fikriye MERCAN, Gülhan KESİM, Hakkı Avni KARAKADILAR, Hatice Aynur DARDAĞAN, Hüseyin DARDAĞAN, İlkay BAŞARAN, Kadriye ODABAŞ, Mehmet Musa DARDAĞAN, Metin DARDAĞAN, Mustafa YAMAN, Münevver BALTA, Nebahat KARAKADILAR, Saadet DARDAĞAN, Sadiye ASLAN, Savet DARDAĞAN, Semra DARDAĞAN, Şenay ÖZGÜL, Tuğbay DARDAĞAN, Turgay KASAPOĞLU, Yaşar DARDAĞAN, Yaşar KARAKADILAR, Yücel DARDAĞAN, Yüksel YAMAN Sakarya İli, Geyve ilçesi, Karaçam mah. 116ada 17 parsel (Eski -624 parsel) 1.272,08 m²
27 2017/451 Ahmet SÜER, Aliosman SÜER, Aysel YAVUZ, Ayşe KAYA, Emine BELAT, Fatma ÖNER, Fuat SÜER, Hüsnü SÜER, Mehmet SÜER, Nuriye SÜER, Perihan KALYONCU, Türkan KOZMA Sakarya İli, Geyve ilçesi, Karaçam mah. 116ada 20 parsel (Eski -315 parsel) 3.308,46 m²
28 2017/453 Abdurrahim DARDAĞAN, Ayfer ÇETİN, Ayla ERCAN, Aynur TEKÇE, Aysel YILDIRIM, Aysun YILMAZ, Fatma PELİN, Güler KARAKADILAR, Hamide SEZKİN, Hava DARDAĞAN, Lütfiye ÖNCEL, Mehmet Emin TEKÇE, Remzi DARDAĞAN, Ramis DARDAĞAN, Rıdvan TEKOL, Tuğba YENER, Vedat TEKOL, Vicdan OKUMUŞ, Vildan KESDOĞAN, Yusuf Ziya TEKÇE Sakarya İli, Geyve ilçesi, Karaçam mah. 116ada 21 parsel (Eski -314 parsel) 892,42 m²
29 2017/455 Hatice DARDAĞAN, Müzeyyen DARDAĞAN Sakarya İli, Geyve ilçesi, Karaçam mah. 116ada 33 parsel (Eski -344 parsel) 114,47 m²
30 2017/457 Abbas DARDAĞAN, Enver ODABAŞ, Fatma GÜMÜŞTEKİN, Hadiye KARAGÜL, Hasan DARDAĞAN, Hasibe KIVIRCI, Leyla TOKLU, Müzeyyen DARDAĞAN, Naciye DARDAĞAN, Nazmiye DARDAĞAN, Nejla DARDAĞAN, Osman Nuri DARDAĞAN, Remziye ÖZGÜL, Rüştü DARDAĞAN, Saliha DARDAĞAN, Sedat DARDAĞAN, Zehra AKIN, Zeynep KAYA, Ayfer YAMAN, Aysel TOKAY, Aysun YAVUZ, Ayşe ÇALIŞ, Ayşe ÖZDEMİR, Ayşe Aysun DARDAĞAN, Bedriye ÇOTUR, Berrin DARDAĞAN, Cem KARAKADILAR, Dilek KASAPOĞLU, Fatih DARDAĞAN, Fikriye MERCAN, Gülhan KESİM, Hakkı Avni KARAKADILAR,-Hatice Aynur DARDAĞAN, Hüseyin DARDAĞAN, İlkay BAŞARAN, Kadriye ODABAŞ, Mehmet Musa DARDAĞAN, Metin DARDAĞAN, Mustafa YAMAN, Münevver BALTA, Nebahat KARAKADILAR, Saadet DARDAĞAN, Sadiye ASLAN, Savet DARDAĞAN, Semra DARDAĞAN, Şenay ÖZGÜL, Tuğbay DARDAĞAN, Turgay KASAPOĞLU, Yaşar DARDAĞAN, Yaşar KARAKADILAR, Yücel DARDAĞAN, Yüksel YAMAN Sakarya İli, Geyve ilçesi, Karaçam mah. 116ada 34 parsel (Eski -621 parsel) 147,00 m²
31 2017/459 Abdurrahim DARDAĞAN, Ayfer ÇETİN, Ayla ERCAN, Aynur TEKÇE, Aysel YILDIRIM, Aysun YILMAZ, Fatma PELİN, Güler KARAKADILAR, Hamide SEZKİN, Hava DARDAĞAN, Lütfiye ÖNCEL, Mehmet Emin TEKÇE, Remzi DARDAĞAN, Ramis DARDAĞAN, Rıdvan TEKOL, Tuğba YENER, Vedat TEKOL, Vicdan OKUMUŞ, Vildan KESDOĞAN, Yusuf Ziya TEKÇE Sakarya İli, Geyve ilçesi, Karaçam mah. 116ada 37 parsel (Eski -591 parsel) 308,37 m²
32 2017/461 Abdurrahim DARDAĞAN, Ayfer ÇETİN, Ayla ERCAN, Aynur TEKÇE, Aysel YILDIRIM, Aysun YILMAZ, Fatma PELİN, Güler KARAKADILAR, Hamide SEZKİN, Hava DARDAĞAN, Lütfiye ÖNCEL, Mehmet Emin TEKÇE, Remzi DARDAĞAN, Ramis DARDAĞAN, Rıdvan TEKOL, Tuğba YENER, Vedat TEKOL, Vicdan OKUMUŞ, Vildan KESDOĞAN, Yusuf Ziya TEKÇE Sakarya İli, Geyve ilçesi, Karaçam mah. 116ada 39 parsel (Eski -593 parsel) 167,76 m²
33 2017/463 Ahmet SÜER, Aliosman SÜER, Aysel YAVUZ, Ayşe KAYA, Emine BELAT, Fatma ÖNER, Fuat SÜER, Hüsnü SÜER, Mehmet SÜER, Nuriye SÜER, Perihan KALYONCU, Türkan KOZMA Sakarya İli, Geyve ilçesi, Karaçam mah. 116ada 41 parsel (Eski -619 parsel) 1.327,74 m²
34 2017/465 Hatice DARDAĞAN, Müzeyyen DARDAĞAN Sakarya İli, Geyve ilçesi, Karaçam mah. 116ada 43 parsel (Eski -339 parsel) 112,68 m²
35 2017/467 Ahmet SÜER, Aliosman SÜER, Aysel YAVUZ, Ayşe KAYA, Emine BELAT, Fatma ÖNER, Fuat SÜER, Hüsnü SÜER, Mehmet SÜER, Nuriye SÜER, Perihan KALYONCU, Türkan KOZMA Sakarya İli, Geyve ilçesi, Karaçam mah. 116ada 44 parsel (Eski -338 parsel) 59,07 m²
36 2017/469 Aysel YAVUZ Sakarya İli, Geyve ilçesi, Karaçam mah. 116ada 45 parsel (Eski -337 parsel) 95,05 m²
37 2017/471 Ramis DARDAĞAN Sakarya İli, Geyve ilçesi, Karaçam mah. 116ada 46 parsel (Eski -336 parsel) 237,86 m²
38 2017/473 Hatice DARDAĞAN, Müzeyyen DARDAĞAN Sakarya İli, Geyve ilçesi, Karaçam mah. 116ada 55 parsel (Eski -351 parsel) 887,56 m²
39 2017/475 Abbas DARDAĞAN, Enver ODABAŞ, Fatma GÜMÜŞTEKİN, Hadiye KARAGÜL, Hasan DARDAĞAN, Hasibe KIVIRCI, Leyla TOKLU, Müzeyyen DARDAĞAN, Naciye DARDAĞAN, Nazmiye DARDAĞAN, Nejla DARDAĞAN, Osman Nuri DARDAĞAN, Remziye ÖZGÜL, Rüştü DARDAĞAN, Saliha DARDAĞAN, Sedat DARDAĞAN, Zehra AKIN, Zeynep KAYA, Ayfer YAMAN, Aysel TOKAY, Aysun YAVUZ, Ayşe ÇALIŞ, Ayşe ÖZDEMİR, Ayşe Aysun DARDAĞAN, Bedriye ÇOTUR, Berrin DARDAĞAN, Cem KARAKADILAR, Dilek KASAPOĞLU, Fatih DARDAĞAN, Fikriye MERCAN, Gülhan KESİM, Hakkı Avni KARAKADILAR,-Hatice Aynur DARDAĞAN, Hüseyin DARDAĞAN, İlkay BAŞARAN, Kadriye ODABAŞ, Mehmet Musa DARDAĞAN, Metin DARDAĞAN, Mustafa YAMAN, Münevver BALTA, Nebahat KARAKADILAR, Saadet DARDAĞAN, Sadiye ASLAN, Savet DARDAĞAN, Semra DARDAĞAN, Şenay ÖZGÜL, Tuğbay DARDAĞAN, Turgay KASAPOĞLU, Yaşar DARDAĞAN, Yaşar KARAKADILAR, Yücel DARDAĞAN, Yüksel YAMAN Sakarya İli,Geyve ilçesi, Karaçam mah. 116ada 56 parsel (Eski -352 parsel) 91,52 ve 22,11 m² lik toplamda 113,63 m2 lik
40 2017/477 Ahmet Öncü VAR, Metin VAR, Sahip VAR Sakarya İli, Geyve ilçesi, Karaçam mah. 116ada 57 parsel (Eski -353 parsel) 356,03 m²
41 2017/479 Ahmet Öncü VAR, Fatma GÜRCEBE, Hasibe VAR, Meryem AKCAN, Metin VAR, Müzeyyen AKDİN, Sahip VAR Sakarya İli,Geyve ilçesi, Karaçam mah. 116ada 58 parsel (Eski -354 parsel) 1.620,78 m²
42 2017/481 Ahmet Öncü VAR, Fatma GÜRCEBE, Hasibe VAR, Meryem AKCAN, Metin VAR, Müzeyyen AKDİN, Sahip VAR Sakarya İli, Geyve ilçesi, Karaçam mah. 116ada 76 parsel (Eski -937 parsel) 1.150,03 m²
43 2017/483 Alaaddin YÜKSEK, Aynur SEZER, Çetin YÜKSEK, Elif SEZER, Emine GÜLTEKİN, Erdal YÜKSEK, Fatma KAYA ATABAŞ, Hacer AŞKIN, Hatice ŞENGÜL, Hulusi SEZER, Hülya MISIR, Hüseyin DARDAĞAN, İsa YAVUZ, Kübra BUÇUM, Meral DUMAN, Mevhibe GEZGİN, Mücahit YÜKSEK, Müşerref BALABAN, Nermin AKIN, Nihal GÜLTEKİN, Rahime AYDEMİR, Remzi SEZER, Sabahaddin YAVUZ, Saim YAVUZ, Saime MEMİGÜVEN, Saniye GALYAN, Sema SEZER, Sercan SEZER, Sezen TOPLU, Sibel SEZER, Sinan YAVUZ, Suzan YAVUZ, Süheyla PAKEL, Şemsettin SEZER, Şermin ABİŞ, Tenzile EGE, Tuğba SEZER, Türkan KAŞIKCI, Vehbi SEZER, Zahide USER Sakarya İli, Geyve ilçesi, Karaçam mah. 147 ada 6 parsel 1.009,49 m²
44 2017/485 Ahmet ÖREN, Bekir ÖREN, Fatma BULUT, Fatma ÖREN, İbrahim ÖREN, İlyas ÖREN, Kıymet ÖREN, Melike ŞEN, Murat ÖREN, Recep ÖREN, Sabriye ÖREN, Sadettin ÖREN, Selim ÖREN, Selma YENER, Süheyla KAHVECİ, Zekiye ŞANLI, Ziya ÖREN, Züleyha KOÇ Sakarya İli, Geyve ilçesi, Kızılkaya mah. 141 ada 18 parsel 526,98 m²
45 2017/487 Ahmet ÖREN, Bekir ÖREN, Fatma BULUT, Fatma ÖREN, İbrahim ÖREN, İlyas ÖREN, Kıymet ÖREN, Melike ŞEN, Murat ÖREN, Recep ÖREN, Sabriye ÖREN, Sadettin ÖREN, Selim ÖREN, Selma YENER, Süheyla KAHVECİ, Zekiye ŞANLI, Ziya ÖREN, Züleyha KOÇ Sakarya İli, Geyve ilçesi, Dereköy mah. 135 parsel 1.625,55 m²
46 2017/489 Ahmet Hamdi ŞENOL Sakarya İli, Geyve ilçesi, Dereköy mah. 627 parsel 497,00 m²
47 2017/398 Ayşe GÜLMEZ, Bekir ÇELİK, Cavat ÇELİK, Emine İSMAİLOĞLU, Fatma KARATAŞ, Halil İbrahim ÇELİK, Mehmet ÇELİK, Mutlu Can ÇELİK, Saime DİNLERİM, Sevim ÇELİK, Tamer ÇELİK Sakarya İli, Geyve ilçesi, Dereköy mah. 656 parsel 317,12 m²
48 2017/400 Hatice Gönül TAN, İsmail Yalçın TAŞKIN, Mehmet Metin TAŞKIN, Şefika TAŞKIN, Zehra Ülkü KARATABAN Sakarya İli, Geyve ilçesi, Dereköy mah. 680 parsel 153,00m²
49 2017/402 Abdullah TURAN, Ayşen GÜNGÖR, Behiye TURAN, Cahide AKDEMİR, Fatma GÜREL, Halise KAYA, Hatun BAYDAR, Mehmet TURAN, Mücahide TURAN, Nazlı CENGİZ, Nimet GÜLER, Sami AKDEMİR, Yunus TURAN, Yusuf TURAN, Yüksel AKDEMİR, Zekayi TURAN, Zekiye ŞAFAK, Zeynep TURAN Sakarya İli, Geyve ilçesi, Dereköy mah. 689 parsel 176,14m²
50 2017/404 Ali KARACA, Ayşe DAĞLI, Emine ÖZYAVUZ, Fatma SOYDOĞAN , Hatun BAYALAN Sakarya İli, Geyve ilçesi, Dereköy mah. 705 parsel 396,76m²
51 2014/406 Kadir YILMAZ Sakarya İli, Geyve ilçesi, Örencikmah. 76 parsel 2.021,06 m²
52 2017/408 Adil Zafer KAZANCIOĞLU, Ayşe KAZANCIOĞLU, Ayşe KOÇAL, Ayten KAZANCIOĞLU, Aziz KAZANCIOĞLU, Cavat KORKMAZ, Cem KARAKADILAR, Cumhur KARAKADILAR, Emine BOZTEPE, Esra TANTAN, Fatma ALTUNBAŞ, Gizem KAZANCIOĞLU, Hacer KAZANCIOĞLU, Hatice KAZANCIOĞLU, Havva ÖZER, Hayel TOKUŞ, Mehmet KAZANCIOĞLU, Menekşe KADAYIFCİ, Meryem KUMRAL, Münevver KAZANCIOĞLU, Neşe TURAN, Nezaket KAZANCIOĞLU, Serpil DEMİRHAN, Sevda KAZANCIOĞLU, Süleyman KARAKADILAR, Şah İsmail KARAKADILAR, Yadigar KAZANCIOĞLU, Zeynep KARAKADILAR Sakarya İli, Geyve ilçesi, Örencikmah. 86 parsel 724,22 m²
53 2017/410 Asiye BADIŞOĞLU, Celal AVCI, Hüseyin AVCI, Yunus AVCI Sakarya İli, Geyve ilçesi, Örencikmah. 91 parsel 609,00m²
54 2017/412 Ahmet Ertuğrul KELEMOĞLU, Alptekin YILMAZ, Banu İLDENİZ, Betül AKÜN, Burcu ONBAŞIOĞLU, Cihat YILMAZ, Deniz ARDA, Deniz AYBATI, Ender Sevil BAĞCI, Ercüment KELEMOĞLU, Göksel YILMAZ, Halil YILMAZ, Hüseyin Rahmi TURAN, Mehmet Aydeniz AYBATI, Mehmet Erol KELEMOĞLU, Nilüfer BÖNCÜ, Nursel TURAN, Recep Recai ÖTER, Saliha KELEMOĞLU, Serkan KELEMOĞLU, Sevim BÜYÜKARAS, Sinan TURAN, Tahsin YILMAZ Sakarya İli, Geyve ilçesi, Örencikmah. 298 parsel 372,68m²
55 2017/414 Fehmi ÖZDEMİR, Sami ÖZDEMİR Sakarya İli, Geyve ilçesi, Örencikmah. 299 parsel 790,54 m²
56 2017/416 Kadir YILMAZ Sakarya İli, Geyve ilçesi, Örencikmah. 516 parsel 467,10m²
57 2017/418 Ayşe AVCI, Ferit AVCI, Işık AVCI, Kemal AVCI, Mustafa AVCI, Nusrat PULLUK Sakarya İli, Geyve ilçesi, Doğançaymah. 101 ada 13 parsel ( eski -257 parsel) 560,59m²
58 2017/420 Canan CAN, Cemal ARIN, Gönül SERTÇETİN, Gül YENİŞEN, Güler KOÇ, Hülya AKDUMAN, İpek ARIN, Mualla GÜREL, Mürüvet ARIN, Yıldız TİLKİ Sakarya İli, Geyve ilçesi, Doğançaymah. 101 ada 14 parsel ( eski -258 parsel ) 333,24 m²
59 2017/422 Apaç İbrahim DEMİR, Cevher DEMİR, Faruk DEMİR, Ferruh DEMİR, Hakan DEMİR, Nilay YÜKSEL, Özlem ORMANCI, Sevinç ÖZEN, Yalçın DEMİR, Yavuz DEMİR, Sakarya İli, Geyve ilçesi, Doğançaymah. 101 ada 29 parsel ( eski -333 parsel ) 112,37 m²
60 2017/424 Apaç İbrahim DEMİR, Cevher DEMİR, Faruk DEMİR, Ferruh DEMİR, Hakan DEMİR, Nilay YÜKSEL, Özlem ORMANCI, Sevinç ÖZEN, Yalçın DEMİR, Yavuz DEMİR, Sakarya İli, Geyve ilçesi, Doğançaymah. 101 ada 30 parsel ( eski -381 parsel ) 566,46 m²
61 2017/426 Mübeyyen ÇİFÇİ, Müzeyyen MADEN Sakarya İli, Geyve ilçesi, Doğançaymah. 129 ada 38 parsel ( eski -351 parsel ) 178,46 m²
62 2017/428 Fatma SÖNMEZ, Hanife SÖNMEZ, Makbule SÖNMEZ, Mehmet SÖNMEZ, Neriman SÖNMEZ, Nermin YILDIRIM, Osman SÖNMEZ, Remzi SÖNMEZ Sakarya İli, Geyve ilçesi, Doğançaymah. 129 ada 39 parsel ( eski -354 parsel ) 251,01m²
63 2017/430 FATMA SÖNMEZ, HANİFE SÖNMEZ, MAKBULE SÖNMEZ, MEHMET SÖNMEZ, NERİMAN SÖNMEZ, NERMİN YILDIRIM, OSMAN SÖNMEZ, REMZİ SÖNMEZ Sakarya İli, Geyve ilçesi, Doğançaymah. 129 ada 41 parsel ( eski -353 parsel ) 222,36m²
64 2017/432 Şükrü YAĞCI Sakarya İli, Geyve ilçesi, Doğançaymah. 129 ada 47 parsel ( eski -347 parsel ) 439,30 m²
65 2017/434 Merter Hasan YAĞCI Sakarya İli, Geyve ilçesi, Doğançaymah. 129 ada 62 parsel ( eski -555 parsel ) 16,51 m²
66 2017/436 Merter Hasan YAĞCI Sakarya İli, Geyve ilçesi, Doğançaymah. 129 ada 63 parsel ( eski -392 parsel ) 39,61m²
67 2017/438 Birsen SAKA, Deniz DEMİR, Filiz SARI, Hatice ALKAN, Hatice TÜNBAK, Nergis SARICAN, Nursen TÜNBAK, Yeliz KILINÇARSLAN, Zihni ALKAN Sakarya İli, Geyve ilçesi, Doğançaymah. 129 ada 71 parsel ( eski -518 parsel ) 137,54m²
68 2017/440 Selikaynak Ve Meyve Suları İşletmeleri San. Tic. A.Ş. Sakarya İli, Geyve ilçesi, Doğançaymah. 129 ada 95 parsel 280,28 m²
69 2017/442 Metin ERKAN Sakarya İli, Geyve ilçesi, Doğançaymah. 129 ada 100 parsel 1.735,22m²
70 2017/444 Hacer ERKAN Sakarya İli, Geyve ilçesi, Doğançaymah. 129 ada 101 parsel 2.582,67 m²
71 2017/446 Ayşe KANBUR, Fatma DEMİRCİ, Mustafa DEMİRCİ, Nurcan TALAŞ, Nurten MARANGOZ, Ömer DEMİRCİ, Yusuf Ziya DEMİRCİ Sakarya İli, Geyve ilçesi, Doğançaymah. 129 ada 107 parsel 1.968,50 m²
72 2017/448 Ahmet KILIÇ, Ali KILIÇ, Ali Yavuz YILDIZ, Aysel ER, Ayşe KILIÇ, Binnur CAROOĞLU, Cemile GACAR, Emine ÖZDEMİR, Fahrettin KILIÇ, Fahrinnaz YÜREK, Fatma IŞIKTAŞ, Fatma ŞİŞMAN, Fatma TERZİ, Ferihan ÖZDEMİR, Gökhan KILIÇ, Gülcan AKÇA, Hakan KILIÇ, Halil İbrahim KILIÇ, Hatice AKDEMİR, Hatice YILDIZ, Hava YILDIZ, Hazel KILIÇ, İsmail YILDIZ, Mehmet KILIÇ, Mehmet Ali KILIÇ, Mehmet Keskin KILIÇ, Mesut Neşat KILIÇ, Metin KILIÇ, Mustafa KILIÇ, Neriman VERSAN, Nesrin KILIÇ, Nevin YILDIZ, Nezihe KILIÇ, Nihat KILIÇ, Nurgül ALTIN, Nursel KILIÇ, Raziye AYGÜN, Remziye KILIÇ, Rukiye ALTINEL, Saadet TANIL, Safiye YAKUPOĞLU, Sebahat KILIÇ, Sevil KARAARSLAN, Sevim BAKİ, Şaban Kenan KILIÇ, Vehhap KILIÇ, Vesile KILIÇ, Veysel KILIÇ, Yakup KILIÇ, Yılmaz YILDIZ, Yusuf KILIÇ, Yusuf Ziya KILIÇ, Zinnet KILIÇ Sakarya İli, Geyve ilçesi, Doğançaymah. 129 ada 108 parsel 2.183,93 m²
73 2017/450 Selikaynak ve Meyve Suları İşletmeleri San. Tic. A.Ş. Sakarya İli, Geyve ilçesi, Doğançaymah. 129 ada 109 parsel 986,32 m²
74 2017/452 Nurhan AKKUŞ, Turhan AKKUŞ, Ülker ERSAN Sakarya İli, Geyve ilçesi, Doğançaymah. 129 ada 113 parsel 4.238,50m²
75 2017/454 Nuri YAĞCI Sakarya İli, Geyve ilçesi, Doğançaymah. 143 ada 12 parsel ( Eski 395 parsel ) 421,58m²
76 2017/456 Fatma SÖNMEZ Sakarya İli, Geyve ilçesi, Doğançaymah. 143 ada 16 parsel ( Eski 421 parsel ) 454,84 m²
77 2017/458 Ali YİĞİT Sakarya İli, Geyve ilçesi, Doğançaymah. 143 ada 29 parsel (Eski 559 parsel) 221,94 m²
78 2017/460 Leyla TAN Sakarya İli, Geyve ilçesi, Doğançaymah. 143 ada 40 parsel (Eski 436 parsel) 80,89 m²
79 2017/462 Ali TANTA, Asiye ÇAYIR, Asiye GÜNDOĞDU, Ayşe GEDİK, Bekir TANTA, Birsen AVCI, Celalettin TANTA, Fikret AVCI, Hasibe YURTDAŞ, Hatice İBİŞOĞLU, Hatice KARAKAŞ, Hediye YAZICI, Hüseyin Remzi KOLAT, Süheyla USTA, Şerafettin AVCI, Yaşar AVCI, Zehra TIKNAS Sakarya İli, Geyve ilçesi, Doğançaymah. 143 ada 41 parsel (Eski 456 parsel) 103,16m²
80 2017/464 Melike ALTUNTAŞ Sakarya İli, Geyve ilçesi, Doğançaymah. 143 ada 50 parsel ( Eski 521 parsel ) 79,18 m²
81 2017/466 Ayşe TAN, Süleyman GENÇ Sakarya İli, Geyve ilçesi, Doğançaymah. 143 ada 58 parsel ( Eski 400 parsel ) 139,87 m²
82 2017/468 Alparslan ŞENSOY, Ayşe ŞENSOY, Emine SÖNMEZ, Mehmet ŞENSOY, Mualla ÖZÇELİK, Sakarya İli, Geyve ilçesi, Doğançaymah. 143 ada 72 parsel ( Eski 80 parsel ) 51,09 m²
83 2017/470 Ayhan BAŞKAYA, Aysel MUT, Ayşe TUTAL, Celal BAŞKAYA, Fadime ALŞAN, Fatma AKIN, Fikriye KOLAT, Halil İbrahim ALŞAN, Hamide ARSLAN, Hasan ALŞAN, Hatice AYDIN, Kemal ALŞAN, Mevlüt ALŞAN, Murat BAŞKAYA, Nursel ŞEN, Refiye ALDEMİR, Reyhan ASRAK, Safiye SÖNMEZ, Serkan ALŞAN, Seyhan AŞÇIOĞLU, Şaban ALŞAN, Yusuf ALŞAN Sakarya İli, Geyve ilçesi, Doğançaymah. 143 ada 94 parsel ( Eski 430 parsel ) 9,88m²
84 2017/472 Cüneyt SÖNMEZ Sakarya İli, Geyve ilçesi, Doğançaymah. 143 ada 95 parsel ( Eski 471 parsel ) 15,49m²
85 2017/474 Ali UYSAL, Ata UYSAL, Erkan UYSAL, Fatma ÖZGÜL, Fevzi Çakmak UYSAL, Hanife ALŞAN, Hikmet UYSAL, İsmet UYSAL, Melek AKSU, Mubeyyen YILDIZ, Müesser KÖYMEN, Müzeyyen MAĞLIÇ, Nazim UYSAL, Nazmiye UYSAL, Nezahat DARDAĞAN, Nurten ÖZGÜL, Recep UYSAL, Remziye YILMAZ, Sevinç SEZER, Şaban UYSAL Sakarya İli, Geyve ilçesi, Doğançaymah. 143 ada 113 parsel ( Eski 406 parsel ) 60,41m²
86 2017/476 FİLİZ ÖZKAN, HAMDİYE ÖZTÜRK, İSA ÖZTÜRK, MURAT ÖZTÜRK Sakarya İli, Geyve ilçesi, Doğançaymah. 143 ada 119 parsel ( Eski 445 parsel ) 58,87 m²
87 2017/478 Ayhan BAŞKAYA, Aysel MUT, Ayşe TUTAL, Celal BAŞKAYA, Fadime ALŞAN, Fatma AKIN, Fikriye KOLAT, Halil İbrahim ALŞAN, Hamide ARSLAN, Hasan ALŞAN, Hatice AYDIN, Kemal ALŞAN, Mevlüt ALŞAN, Murat BAŞKAYA, Nursel ŞEN, Refiye ALDEMİR, Reyhan ASRAK, Safiye SÖNMEZ, Serkan ALŞAN, Seyhan AŞÇIOĞLU, Şaban ALŞAN, Yusuf ALŞAN Sakarya İli, Geyve ilçesi, Doğançaymah. 143 ada 125 parsel ( Eski 433 parsel ) 143,14m²
88 2017/480 Asiye BADIŞOĞLU, Celal AVCI, Hüseyin AVCI, Yunus AVCI Sakarya İli, Geyve ilçesi, Doğançaymah. 143 ada 126 parsel ( Eski 474 parsel ) 73,07 m²
89 2017/482 Ayşe KELEŞ, Celal TAN, Emine AYDINLI, Emine ÖRS, Fehmi TAN, Hasibe TAN, Hatice TAŞCI, Hüseyin TAN, Kadir TAN, Kadriye SÖNMEZ, Kemal TAN, Makbule ÜNAY, Muammer ÖZMEN, Nahide ÇAĞATAY, Neclet ÖZMEN, Nilgün ÖNGÜN KÖSE, Nimet HİÇSÖNMEZ, NİZAMETTİN TAN, Nurican TAN, Onur TAN, Recep TAN, Remzi TAN, Sadet BALTA, Selahattin ÖZMEN, Selçuk TAN, Selvet DEMİRTAŞ, Uğur TAN, Yeliz TAN, Yeşim KURT, Zeki TAN Sakarya İli, Geyve ilçesi, Doğançaymah. 143 ada 131 parsel ( Eski 442 parsel ) 271,80m²
90 2017/484 Fatma SÖNMEZ, Hanife SÖNMEZ, Makbule SÖNMEZ, Mehmet SÖNMEZ, Neriman SÖNMEZ, Nermin YILDIRIM, Osman SÖNMEZ, Remzi SÖNMEZ Sakarya İli, Geyve ilçesi, Doğançaymah. 143 ada 137 parsel ( Eski 415 parsel ) 126,01 m²
91 2017/486 Alparslan ŞENSOY, Ayşe ŞENSOY, Emine SÖNMEZ, Mehmet ŞENSOY, Mualla ÖZÇELİK Sakarya İli, Geyve ilçesi, Doğançaymah. 143 ada 169 parsel ( Eski 78 parsel ) 41,64 m²
2 2017/488 Cavit ALŞAN, Davut Talha TAN, Emine KOLAT, Ergin ALŞAN, Erkan ALŞAN, Esma TAN, Eyüp Ensar TAN, Fatma GENÇ, Hacer DEMİR, Hüseyin TAN, İsa TAN, Nedim TAN, Ömer TAN, Saniye TAN, Sema GÖKDEMİR, Sevinç ŞAHİN, Suzan GENÇ, Şahin TAN, Şefika ALŞAN, Şükriye TAN, Turgay TAN, Ümmühan ACAR, Yıldız TAN Sakarya İli, Geyve ilçesi, Doğançaymah. 143 ada 203 parsel ( Eski 439 parsel ) 340,67m
 

Geyve Haberleri hakkındaki diğer yazılar
Gösterim: 2103 | E-posta

İlk Yorumu Siz Yazın
RSS Yorumlar

Yorum Yaz
  • Lütfen Yorumlarınız Haberin Konusuna Uygun Olsun.
  • Kişisel Sözlü Kelimeler Silinecektir.
Adınız:
Başlık:
BBCode:Web AddressEmail AddressBold TextItalic TextUnderlined TextQuoteCodeOpen ListList ItemClose List
Yorum:Güvenlik Kodu:* Code
Bu Habere Yazılan Yorumlar Hakkında E-Posta Aracılığıyla Bilgilendirilmek İstiyorum

Yazdır E-posta
 
 
 
© 2000-2016 Geyve.com Sitedeki içeriğin tarafımızca oluşturulan kısmı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz. Sitede kullanılan grafiklerin ikinci şahıslarca kullanılması yasaktır. Yer alan yorumlar ve haberlerden yazarları sorumludur.