Son Yorumlar
Geyve Parkı'nda asırlık meşe budandı
Bursa ilinde 600 yıllık çınar ağacı var bunu birçok Geyveli hemşerim g...
Yorumu Oku

ZEKİ KIRAN vefat etti
ÇOCUKLUK ARKADAŞIM,RUHU ŞAD MEKANI CENNET OLSUN.ARDINDA KALANLARA RAB ...
Yorumu Oku

Şehit Teğmen Geyve'de gözyaşlarıyla uğurlandı
Şehidimizin Ruhu Şad Mekanı Cennet Olsun.Ailesine Allahtan Sabırlar D...
Yorumu Oku

Geyveli dostlar İstanbul'da iftarda buluştu
Geyvenin fabrika kokuları
Sayın admin böyle 3-5 kişiyi ilgilendiren konular yerine ne zaman Geyv...
Yorumu Oku

Geyve Parkı'nda asırlık meşe budandı
Birçok belediye Yeşillikleri bol ve içindeki ağaçları kontrollü budam...
Yorumu Oku

Son 5 İlan


 
= Resimli ilanlar
 
Bölüm Kuralları * Bütün açık alanlarda küfürlü ve argo kelimeler kullanmak yasaktır. Başka üye veya satıcıları, onların ürünlerini kötülemek, karalamak, hakaret etmek yasaktır. * İlan verenlerin, sadece kendilerine ve ürünlerine olan dikkati artırmak, kelime arama sonuçlarında çıkabilmek için, kendisiyle veya sattığı ürünle ilgisi olmayan kelimeler kullanması, marka veya model isimleri kullanması, yanıltıcı bilgiler vermesi yasaktır. * Bu sayfalarda sunulan ilanlar katılımcıların sorumluluğundadır. Bu bilgiler,ürünler ve ürünlerin alış verişinden, Joomla! Türkiye' sorumlu değildir ve suç teşkil edebilecek bilgiler ve ürünler üyenin sorumluluğundadır. * İlan sayfaları üyeler arası yardımlaşma amacıyla tasarlanmıştır. Bu sayfalarda yasa dışı ilan bırakmak ve alışveriş yasaktır. Bu tür ilanlar tespit edildiğinde ilgili ilan silinir, ilan sahibi üyenin üyeliği iptal edilir. Yasaklı ürünler EK-1 de belirtilmiştir * Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgi ve uygun olmayan fotoğraf içeren özgeçmişin siteye kaydedilmesi yasaktır. * Özgeçmiş dışı bilgilerin; özel veya genel duyuruların, reklam amaçlı firma bilgilerinin ve üyelik satış formasyonlarının ilave edilmesi yasaktır. * Yasa dışı iş alanları ile ilgili ilan vermek, özgeçmiş yayınlamak, istekte bulunmak yasaktır. * İlan sayfalarına telif haklarına muhalif içerikler yüklemek yasaktır. Bu tür içeriklerin yüklenmesinden doğabilecek telif hakkı ihlallerinden içeriği giren üye sorumludur. (Ek-2) * İlan bölümü sorumluları ilan/üye silme/değiştirme hakkını saklı tutar. Bu hakları kullanmak bölüm yetkilisinin inisiyatifindedir. Üyeler ilan bölümüne bu kuralı kabul etmek kaydıyla katılabilirler. EK-1 Yasaklı Ürünler * Alım-Satımı devlet iznine tabi olan ürünler * Alkollü içecekler * Ateşli silahlar ve bıçaklar * Askeri teçhizat * Canlı hayvan * Çalıntı mallar * Dinleme cihazları * Hisse senedi, tahvil, bono * İnsan organları * Kaçak ve ithalatı yasak ürünler * Kopya ve bandrolsüz ürünler * Kullanılmış tıbbi cihazlar * Maymuncuk ve kilit açıcılar * Promosyon ürünleri * Pornografik içerikli malzemeler, yayınlar * Radar detektörleri * Reçeteli ilaçlar & Vitamin hapları * Sahte veya Replika ürünler * Şans oyunları biletleri * Telsiz ve komünikasyon cihazları * Toplu elektronik posta adresi listeleri * TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler * Tütün mamulleri * Uyuşturucu maddeler * Ürün vasfına sahip olmayan listelemeler * Yanıcı ve patlayıcı maddeler * Yasaklı yayınlar * Yiyecek maddeleri Hukuki İhlal Gerçekleştirebilecek ürünler * Kontratlar * Telif hakkına sahip ürünler * Yüz fotoğrafı, isimler ve imzalar * Oyunlar (5 yıldan eski olmayan lisanssız oyunlar) * Yazılımlar (Lisanssız yazılımlar) * Tescilli marka olan ürünler Dikkat Edilmesi gereken ürünler * Etkinlik biletleri (Koleksiyon ürünleri satılabilir. Güncel biletler üzerindeki fiyattan yüksek bir değerde satılamaz) * Kullanılmış giyim eşyası (kullanılmış ibaresi kesinlikle belirtilmelidir.) EK-2 Telif hakları ile ilgili genel açıklama Ülkemizde *telif hakları* olarak da bilinen, ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanat ve sinema eserleri üzerindeki haklar, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) ile korunmaktadır. FSEK ile, eser sahipleri yanında, bağlantılı hak sahipleri adı altında, eserin kamuya sunulmasında rol alan kişiler de korunmuştur. Yasamıza göre, bağlantılı hak sahipleri şunlardır: i) İcracı sanatçılar, ii) Fonogram (plak) yapımcıları, iii) Radyo-TV yayın kuruluşları ve iv) Film yapımcıları. Kanunumuzda, eser sahiplerine, eserleri üzerinde manevi ve mali haklar tanınmıştır. Manevi haklar; umuma arz yetkisi, adın belirtilmesi yetkisi ve eserde değişiklik yapılmasını menetme yetkisidir. Mali haklar ise, işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim haklarıdır. Bağlantılı hak sahiplerine tanınan haklar ise şunlardır : A. İcracı sanatçılar aşağıda belirtilen haklara sahiptir: Bir eseri, sahibinin izniyle özgün bir biçimde yorumlayan icracı sanatçılar, bu icranın tespit edilmesine, bu tespitin çoğaltılmasına, satılmasına, dağıtılmasına, kiralanmasına ve ödünç verilmesine, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimine ve yeniden iletimine ve temsiline izin verme veya yasaklama hususunda münhasıran hak sahibidirler. B. Fonogram yapımcıları, aşağıda belirtilen haklara sahiptir: Bir icra ürünü olan veya sair sesleri, eser sahibinin ve icracı sanatçının izni ile ilk defa tespit eden fonogram yapımcıları, yapılan tespitin; doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılması, dağıtılması, satılması, kiralanması ve kamuya ödünç verilmesi ; işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimi ve yeniden iletimi; yurt içinde henüz satışa çıkmamış veya başka yollarla dağıtılmamış tespitlerinin aslının veya çoğaltılmış nüshalarının satış yoluyla veya diğer yollarla dağıtılması; telli veya telsiz araçlarla satışı veya diğer biçimlerde umuma dağıtılması veya sunulması ve gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda tespitlerine ulaşılmasını sağlamak suretiyle umuma iletimi, hususlarında izin verme ve yasaklama hakkına sahiptirler. C. Radyo-televizyon kuruluşları aşağıda belirtilen haklara sahiptirler : Radyo ve televizyon kuruluşları; yayınlarının tespit edilmesine, diğer yayın kuruluşlarınca eş zamanlı iletimine, gecikmeli iletimine, yeniden iletimine, uydu veya kablo ile dağıtımına; özel kullanımlar hariç olmak üzere, yayınlarının herhangi bir teknik veya yöntemle, doğrudan veya dolaylı bir şekilde çoğaltılmasına ve dağıtımına; yayınlarının umuma açık mahallerde iletiminin sağlanmasına; tespit edilmiş yayınlarının, gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda yayınlarına ulaşılmasını sağlamak suretiyle umuma iletimine; haberleşme uyduları üzerindeki veya kendilerine yöneltilmiş olan yayın sinyallerinin diğer bir yayın kuruluşu veya kablo operatörü veya diğer üçüncü kişiler tarafından umuma iletilmesi ve şifreli yayınlarının çözülmesine, izin verme veya yasaklama hususlarında münhasıran hak sahibidirler. D. Film yapımcıları aşağıda belirtilen haklara sahiptirler: Filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcıları, eser sahibinin ve icracı sanatçının izni ile yapılan tespitin; doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılması, dağıtılması, satılması, kiralanması ve kamuya ödünç verilmesi; işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimi ve yeniden iletimi; yurt içinde henüz satışa çıkmamış veya başka yollarla dağıtılmamış tespitlerinin aslının veya çoğaltılmış nüshalarının satış yoluyla veya diğer yollarla dağıtılması; telli veya telsiz araçlarla satışı veya diğer biçimlerde umuma dağıtılması veya sunulması ve gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda tespitlerine ulaşılmasını sağlamak suretiyle umuma iletimi hususlarında izin verme ve yasaklama hakkına sahiptirler. Yasal Yaptırımlar Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu*nda korunan eser sahibinin haklarına ve bağlantılı haklara vaki tecavüzler hukuki ve cezai yönden yaptırımlara bağlanmıştır. Kısaca özetlemek gerekirse; Cezai Hükümler Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, yukarıda belirtilen hakların ihlali halinde ağır müeyyideler öngörmüştür. FSEK.*nun 71, 72, 73 ve 80*inci maddelerine göre, eser sahiplerinin ve bağlantılı hak sahiplerinin haklarını ihlâl edenler, iki yıldan dört yıla kadar hapis veya ellimilyar liradan yüzellimilyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden mahkum edilirler.. Hukuki Hükümler FSEK, ağır cezai müeyyideler yanında, hak sahiplerinin uğrayacakları zararın tazmini için de özel hükümler getirmiştir. Buna göre, hak sahipleri, zararın önlenmesi için her türlü tedbirin alınmasını Mahkemelerden talep edebilecekleri gibi doğan zararlarının üç katını, ihlale neden olan kişiden talep edebilmektedirler. Yukarıda kısaca açıklandığı üzere, her türlü eser, fonogram, yapım ve radyo televizyon kuruluşlarının gerçekleştirdikleri yayınları üzerindeki haklara karşı oluşabilecek olası ihlaller suç teşkil etmektedir. Dolayısıyla, eser sahiplerinden ve bağlantılı hak sahiplerinden izin alınmaksızın; DivX, MP3, AVI, MPG, MPEG, WMP vesair formatlardaki eser, fonogram, yapım ve yayınların, CD, DVD gibi taşıyıcılar üzerinde, doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılması, dağıtılması, satılması, kiralanması veya internet ortamında paylaşıma sunulması/satılması yasaktır. ....Marketplace Version 1.3.1
(c) 2005-2006 joomster.com

 
 
© 2000-2019 Geyve.com Sitedeki içeriğin tarafımızca oluşturulan kısmı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz. Sitede kullanılan grafiklerin ikinci şahıslarca kullanılması yasaktır. Yer alan yorumlar ve haberlerden yazarları sorumludur.