Geyve MYO'nun 2 kantini ihaleye çıkıyor

Geyve MYO ve Alifuatpaşa Yerleşkesinin kantinleri ihaleye çıkıyor.. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi kantinler için ihaleye çıkıyor Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, üniversite bünyesindeki 5 kantinin yıllık olarak kiralanması için ihaleye çıkıyor.

Geyve MYO'nun 2 kantini ihaleye çıkıyor
19 Kasım 2023 - 08:17
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) bünyesinde bulunan 5 kantin yıllık olarak kiralanacak.

İkisi Sapanca'da, ikisi Geyve'de ve bir tanesi Pamukova'da olmak üzere ihale yoluyla kiralanacak kantinlerin ihaleleri 20 Kasım Pazartesi günü Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Esentepe Kampüsü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonunda görülecek.

İlgili kanun maddesine göre açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek ihaleye katılmak isteyenlerin şartnameye göre hazırladıkları yeterlilik belgelerini SUBÜ İhale Şube Müdürlüğü'ne teslim etmesi gerekiyor.

İhaleye çıkacak kantinler ve muhammen bedelleri ise şu şekilde;

SUBÜ Sapanca Turizm Fakültesi kantin yerinin yıllık muhammen bedeli 62 bin lira,

SUBÜ Sapanca Turizm Meslek Yüksekeokulu kantin yerinin yıllık muhammen bedeli 11 bin lira,

SUBÜ Geyve Meslek Yüksekeokulu kantin yerinin yıllık muhammen bedeli 10 bin lira,

SUBÜ Geyve Meslek Yüksekeokulu Alifuatpaşa Yerleşkesi'nde bulunan kantin yerinin yıllık muhammen bedeli 10 bin lira,

SUBÜ Pamukova Meslek Yüksekokulu kantin yerinin yıllık muhammen bedeli 10 bin lira,

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BELGELER

-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odasından en az son 1 (Bir) yıldır bu işle (Kantin, Kafeterya, Restoran veya Lokanta) iştigal ettiğine dair Meslek Odası Belgesi (İlk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış),

-Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza beyannamesi.

-Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. Vekaleten katılma halinde ihaleye katılacak kişinin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname ve vekilin imza beyannamesi,

-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin son durumunu gösterir ticaret sicil gazetesi kaydı,

-Gerçek kişi olması halinde; şahsın kendisine ait adli sicil kaydı,

-Tüzel kişi olması halinde; şirket müdürünün veya ortaklarının her birinin ayrı ayrı adli sicil kaydı (İhale tarihine göre son 6 (Altı) ay içinde alınmış),

-Muhammen bedelin en az %10’u oranında Geçici Teminat yatırıldığına dair makbuz,

-Tebligat için adres, telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi beyanı,

ÜNİVERSİTEYE BORCU OLAN İHALEYE GİREMEYECEK!
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden ihalelerle ilgili yapılan açıklamada, üniversite bünyesinde faaliyet gösteren kantin ve kafeterya işletmecilerinden üniversiteye ödenmemiş borcu bulunanların ise ihalelere katılamayacağı belirtildi.
Bu haber 1476 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum