Ormanlar dahil kamu arazileri imar planı gerekmeksizin turizme açıldı

Lüks çadır yönetmeliği yayımlandı. Orman alanları ve cennet koylar dahil Hazine'ye ait kamu arazileri imar planı gerekmeksizin kiralanabilecek.

Ormanlar dahil kamu arazileri imar planı gerekmeksizin turizme açıldı
23 Eylül 2022 - 11:46
Başvuruları bakan yardımcısının başkanlık ettiği komisyon değerlendirecek onayı bakan verecek. "Aksi belirtilmediği sürece tesisler temelsiz yapılacak" ifadesi çevrecileri endişelendirdi.

Pandemi sonrası alternatif turizm olarak ilginin yükseldiği lüks çadırlarla ilgili yönetmelik yayımlandı.

Lüks çadır tesislerinin yüksek kalite standartlarında planlı ve kontrollü gelişiminin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarıldığı kaydedilen yönetmelikte,  12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilen kültür ve turizm koruma gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde ya da dışında, lüks çadır tesislerinin kurulabileceği açıklandı.

Lüks çadır tesislerinin genel nitelikleri şöyle sıralandı:

“AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE” TEMELSİZ!

Bu Yönetmelik kapsamında aksi belirtilmediği sürece, tesis kapsamında yapılacak her türlü kapalı ünite temelsiz ahşap platform üzerine, mümkün olan en az müdahaleyle, çevre dostu çadır malzemesi kullanılarak ve doğal ekosisteme uygun olarak yapılır.

BETON, TUĞLA, SERAMİK YOK

Çevre düzenlemelerinde beton, çimento, tuğla, seramik, plastik ve asfalt kullanılamaz. Açık alanda kullanılan ekipmanlar ahşap ve/veya metal malzeme olmalıdır.

AĞAÇ KESİLMEMESİ ESAS

Tesislerin kurulumunda ağaç kesilmemesi esastır. Alanın doğal dokusuna aykırılık teşkil edecek şekilde peyzaj düzenlemesi yapılamaz.

PREFABRİK YAPILABİLİR

Mutfak, çamaşırhane, atık biriktirme ekipmanları, atık geçici depolama alanı, ahır alanları, kompost alanları ve benzeri hizmet üniteleri, teknik zorunluluklar gereği ahşap malzeme kullanılmamak koşulu ile prefabrik, sökülüp takılabilir çelik profil, konteyner olabilir. Bu ünitelerin her biri elli metrekareyi geçemez.

YATAK KAPASİTESİNİN YARISI KADAR PERSONEL

Tesislerde müşteri yatak kapasitesinin en az %50'sine denk gelen sayıda personel istihdamı zorunludur.

İşletmelerin uygulayacakları fiyat tarifeleri Bakanlık tarafından onaylanır.

ONAYI BAKAN VERECEK 

Kiralama, belgelendirme ve denetim için kurulacak komisyon; Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünden sorumlu Bakan Yardımcısı başkanlığında, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü, Kontrolörler Kurulu Başkanı, Turizm İşletmeleri Belgelendirme ve Geliştirme Daire Başkanı, Arazi Tahsis Daire Başkanı, Yatırım Geliştirme ve Planlama Daire Başkanı ve ilgili Daire Başkanlıklarının bağlı olduğu genel müdür yardımcılarından oluşacak. Komisyon kararları Bakan Onayı ile kesinleşecek.

İMAR PLANI GEREKMEYECEK

Yönetmelikte kiralama başlıklı 16. madde şöyle:
Orman vasıflı olanlar dâhil Hazine taşınmazları ile tescili mümkün olan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde, imar planı gerekmeksizin, alan koordinatları belirtilmek suretiyle, 21/7/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlık tarafından yirmi yılı geçmemek üzere kiralama yapılabilir. Bu kiralamalar için ön izin süresi altı ay olarak uygulanır. Yatırımcı ön izin süresi içinde anılan Yönetmelikte belirtilen ön izin yükümlülükleri ile birlikte yerleşim tasarım ve yönetim planı hazırlatarak Bakanlığa sunmak zorundadır. Planın Bakanlıkça uygun bulunmasını takiben aynı Yönetmelik hükümleri uyarınca yatırımcı adına kiralama yapılır.
Bu haber 825 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum