Geyve Ovasında 88 dönümlük arazi kiraya veriliyor

Milli Emlak, Geyve Ovasında 88 dönümlük araziyi kiraya veriyor. Sakarya Milli Emlak Müdürlüğü, Geyve İlçesinde 88 dönümlük araziyi yıllık 5 bin TL bedelle kiralıyor.

Geyve Ovasında 88 dönümlük arazi kiraya veriliyor
31 Ekim 2020 - 14:09
Reklam

Sakarya Milli Emlak Müdürlüğü, Geyve'nin Umurbey mahallesinde bulunan toplam 88 dönümlük tarım arazisini ihale yoluyla kiraya veriyor.

Kiraya verilen arazide sera jeotermal kaynaklı teknolojik seracılık faaliyetleri de dahil tarımsal üretim yapma amacı şart koşuluyor.

İhalede arazi için istenen bedel ise yıllık 5 bin lira. 26 Kasım 2020 günü yapılacak ihale pazarlık usülü ile yapılacak.

İŞTE İHALE İLANI ve ŞARTNAMESİ

    İLAN                                                    
    SAKARYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN  
                                                 
    Aşağıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Ek 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanan ve Hazine taşınmazlarının sera ve jeotermal kaynaklı teknolojik seracılık faaliyetleri de dahil tarımsal üretim yapmak üzere tarımsal amaçlı kooperatifler, tarım satış kooperatifleri ve tarımsal üretici birlikleri ile bunların üst kuruluşlarına  kiraya verilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen 393 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre, Hak sahibi olarak belirlenenlere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca pazarlık usulüyle kiralanacaktır.                                         
KİRAYA VERİLECEK ARAZİ'NİN
İli: Sakarya
İlçesi: Geyve
Mahalle: Mumurbey
Ada: -
Parsel: 3454
Cinsi: Ham Toprak
Yüzölçümü: 1.0006.250 m2
Kiralamaya Konu Yüzölçümü: 88.197,02 m2
İmar Durumu: 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni İmar planında Mutlak Tarım Alanında kalmaktadır.
Taşınmazın Yıllık Kira Bedeli (TL): 5.000-TL
Son Müracaat Tarihi ve Saati: 26.11.2020    17:30

    Başvuru Şartları ve Genel Esaslar  :                                                    
    1- İdarece ilan edilen Hazine taşınmazları üzerinde sera ve jeotermal kaynaklı teknolojik seracılık faaliyetleri de dahil tarımsal üretim yapmak üzere  tarımsal amaçlı kooperatifler, tarım satış kooperatifleri ve tarımsal üretici birlikleri ile bunların üst kuruluşlar 30 (otuz) günlük ilan süresi içerisinde mesai saatlerinde taşınmazın bulunduğu ilçe Milli Emlak Şefliği/Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.                                                     
    2 -Başvuru süresi sona erdikten sonra başvuru kabul edilmeyecektir.                                                    
    "3 - İlan edilen taşınmaz için bir başvuru olması halinde, başvuruda bulunan kooperatif, tarım satış kooperatifi, tarımsal üretici birlik veya bunların üst kuruluşu hak sahibi olarak belirlenir.  Birden fazla başvuru olması durumunda, yapılacak artırmada en yüksek katılım bedelinni teklif eden tarımsal amaçlı kooperatif, tarım satış kooperatifi, tarımsal üretici birlik yada bunların üst kuruluşu hak sahibi olarak belirlenir.İlk yıl kira bedeli; taşınmazın 02/07/1964 tarihli ve 492  sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan harca esas değerin yüzde biridir.rayiç bedelinin binde biridir.                                                      
    4- Hazine taşınmazları sera ve jeotermal kaynaklı teknolojik seracılık faaliyetleri de dahil tarımsal üretim yapmak üzere tarımsal amaçlı kooperatifler, tarım satış kooperatifleri ve tarımsal üretici birlikleri ile bunların üst kuruluşlarına yirmi yıl süreyle doğrudan kiraya verilebilir                                                    
    6- Başvuruların 28/10/2020-26/11/2020 tarihleri arası mesai saati bitimine kadar taşınmazın bulunduğu ilçe Milli Emlak Şefliği/Müdürlüğüne yapılması gerekmektedir.                                                    
    7 – Kiralama işlemlerine ilişkin https://sakarya.csb.gov.tr sitesinden ve (0 264 517 00 36) nolu telefondan bilgi alınabilir.                                                    
    İlan olunur.

Bu haber 1410 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum