Ali Çetinkaya

Ali Çetinkaya


Asker Saime

06 Ekim 2021 - 17:58

Asker Saime
(Münevver Saime Asker Hanım)

    Ailesi Kafkasya göçmenlerinden olan Münevver Hanım Edirne’de dünyaya geldi. 1919 yılında felsefe tahsili gördüğü sıralarda İzmir Yunanlılar, İstanbul İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmişti. I. Dünya Harbi bittiği günlerde henüz 23-24 yaşlarındayken İhtiyat Zabiti olan Münir Bey ile İstanbul’da tanışmışlar, İstanbul ile Anadolu arasında Milli Mücadeleye hizmet için kurulmuş gizli teşkilata dahil olmuşlardır 
    Münevver Hanım bilgisi ve girişkenliği sayesinde İşgal Kuvvetlerinin emellerini öğrenmekle beraber, İstanbul Hükümeti’nin de maksatlarını haber almak imkanı bulmuştur.

    Sultanahmet ve Fatih mitinglerinde kürsüye çıktığında sırtında asker elbisesine benzeyen bir ceket vardı. Genç evliler daha sonra Ankara’ya geçerek orada askeri görevler almışlardır. Bir aralık Yozgat’ta çıkan bir ayaklanmayı bastırmak için eşi Münir Bey ile birlikte Yozgat’a, oradan dönüşte de Ankara-İstanbul istihbarat görevi ile İstanbul’a gönderilmiştir.
    Ankara’nın kendisinden beklediği bu istihbarat görevini ve verilen her görevi layıkı ile yerine getirdiği için “asker” ünvanı verilmiştir.
    Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra İstanbul’a dönen Saime Hanım ile Münir Bey’in bir kız, bir de erkek çocukları dünyaya gelmiştir. Münevver Saime Hanıma Maarrif Vekaletince muallimlik görevi verilmiş, Beyoğlu Kız Lisesi’nde (Atatürk Lisesi) öğretmenlik yapmıştır. 
    Münevver Saime Hanım 1 Haziran 1951 tarihinde vefat etmiş, bir süre sonra eşi Münir Bey de vefat etmiştir. Münevver Saime Hanım öğretmenlik yaptığı yıllarda Ankara’da Anıtkabir’i ziyaretinde ziyaret defterine bir yazı yazmıştır. Yazıda şöyle demektedir:
    “Büyük Önder, senin kurduğun devletin memuruyum. Senin emrinde tarihe şanlı zaferler yazarak özgür bir ulus, bağımsız bir devlet kuran Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bir mensubunun da eşiyim. Dünya tarihinin gördüğü ve görebileceği en büyük liderin bize armağan ettiği bu cennet topraklara ‘vatanım’ diyebilmek, eşsiz dehanın kurduğu cumhuriyete layık bir TÜRK olabilmek en büyük onurumuzdur. Ne senden vazgeçeriz ne eserinden.”
    Kahraman Türk kadını Asker Saime, kalbimizde her daim yaşayacaksın.

ALİ ÇETİNKAYA

Bu yazı 1117 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum