Ali Çetinkaya

Ali Çetinkaya


Masa

24 Ocak 2022 - 13:49

Masa  deyince akla neler gelmiyor ki. Yemek masaları, ütü masaları, bahçe masalarından tutun da  Denetimli  Serbeslik Masasına kadar. Bir de bizim devlet dairelerindeki müdür masaları müdür muavini masaları, şef masaları say say bitmiyor. Bir de belediyeler varki, masa fabrikası kursan zengin olursun.

     Ben Arifiye öğretmen Lisesi mezunuyum. Bu okuldan mezun her arkadaşım memleket meselelerin benim gibi duyarlıdır. Hangi meslekten olursa olsun. Bakın bir Arifiye Öğretmen Lisesi mezunu arkadaşım Melik Nazır Esirci ne diyor.

 “Yaşadığım şehir Sakarya, 1 milyon nüfuslu, yaklaşık 5 bin kilometrekare yüzölçümü olan bir şehir. Marmara depremine kadar sadece il belediyesi var iken, depremin peşinden "Büyükşehir Statüsüne" alındı ve aynı merkezin içinde 4 ilçe kuruldu. Hepsine birer kaymakamlık, ilçe belediye başkanlığı, her devlet kurumunun İl Müdürlüğü yanında birbirlerine 300-500 m. uzaklıkta bir de ilçe müdürlükleri kuruldu. Yani ne tarafa dönseniz bir devlet dairesi ve devlet memurları türedi.

Büyükşehir Belediyesi de sanki bir devlet gibi teşkilatlandı. Neden böyle söylüyorum? Aşağıdaki liste Sakarya gibi Büyükşehirler'in nerdeyse en küçüğü bir belediyenin "Daire başkanlıkları"nın listesi.

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler

Bilgi İşlem

Çevre Koruma ve Kontrol

Deprem Risk Yönetimi

Destek Hizmetleri

Fen İşleri

Gençlik ve Spor Hizmetleri

İmar Şehircilik

İnsan Kaynakları ve Eğitim

İtfaiye

Kültür ve Sosyal İşler

Mali Hizmetler

Mezarlıklar

Muhtarlık İşleri

Park ve Bahçeler

Sağlık İşleri

Sosyal Hizmetler

Strateji Geliştirme

Tarımsal Hizmetler

Ulaşım

Yazı işleri ve Kararlar

Yol Bakım ve Altyapı Koord.

Zabıta

Tam 23 Daire Başkanlığı var. Durun daha bitmedi. Bu daire Başkanlıklarının altında çalışan "Müdürlükler" var. Şunlar;

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Şube Müdürlüğü

Afet ve Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü

Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü

AYKOME Şube Müdürlüğü

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

Bilgi Edinme ve Çözüm Masası Şube Müdürlüğü

Bilişim Sistemleri ve Donanım Şube Müdürlüğü

Birim Fiyat ve Kesin Hakediş Şube Müdürlüğü

Bisiklet Yolları Yapım, Bakım Onarım ve İşletim Şube Müdürlüğü

Bitkisel Üretim Destekleme Şube Müdürlüğü

Bütçe ve Raporlama Şube Müdürlüğü

Cenaze ve Defin Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Yazılım Şube Müdürlüğü

Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürlüğü

Deprem ve Zemin Araştırma Şube Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Elektronik ve Haberleşme Sistemleri Şube Müdürlüğü

Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü

Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Fon ve Kaynak Geliştirme Şube Müdürlüğü

Gelirler Şube Müdürlüğü

Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü

GSM Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğü

Güvenlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Hal Şube Müdürlüğü

Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğü

İdari İşler Şube Müdürlüğü

İhale İşleri Şube Müdürlüğü

İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü

İlan ve Reklam Şube Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Şube Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü

İşletme ve İştirakler Şube Müdürlüğü

İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü

Kararlar Şube Müdürlüğü

Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü

Keşif ve Metraj Şube Müdürlüğü

Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü

Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü

Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü

Makine İkmal Şube Müdürlüğü

Mezarlık Planlama ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Muhasebe ve Finansman Şube Müdürlüğü

Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü

Müdahale Şube Müdürlüğü

Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü

Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü

Park Bahçeler Yapım ve Onarım Şube Müdürlüğü

Park ve Bahçeler Proje Şube Müdürlüğü

Proje Geliştirme, İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü

Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Satın Alma Şube Müdürlüğü

Sıfır Atık Yönetimi ve Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü

Spor Şube Müdürlüğü

Stratejik Yönetim Şube Müdürlüğü

Şehir Planlama Şube Müdürlüğü

Şehir Tiyatrosu Şube Müdürlüğü

Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü

Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü

Taşınır Konsolide Şube Müdürlüğü

Terminal Şube Müdürlüğü

Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü

Trafik Şube Müdürlüğü

Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü

UKOME Şube Müdürlüğü

Veri Analizi ve Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü

Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Yapı İşleri Şube Müdürlüğü

Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü

Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü

Yol Bakım ve Asfalt Şube Müdürlüğü

Yol Yapım Şube Müdürlüğü

Zabıta Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Zabıta Toplum Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Bunların sayısı da 75. İsimlerini de okuyunuz lütfen. Yani her daire başkanına 3 müdürlük düşüyor.

Tabii bunların altında çalışan sekreterler ve memurların sayısını bilemiyorum. Şimdi zannedilir ki, kadro bu kadar kalabalık olunca işler de o kadar hızlı yürür. Hayır. Geçen gün Kültür İşleri Daire Başkanlığın bir başvurum olmuştu. Başvurum, sekreteri tarafından muhatabına 1 hafta ulaştırılmamış, ancak bir arkadaşımın Belediye Genel Sekreterini aramasıyla ulaştırılmış, o da yanlış bilgiyle.

Sakarya Büyükşehri, 1994 yılından beri aynı siyasi zihniyet tarafından yönetiliyor. Mevcut Belediye Başkanı da görevi yine Akparti'li bir Belediye başkanından aldı. Ama yukarıdaki daire başkanlıkları ve müdürlüklerinin bir önceki sahipleri olan bütün görevliler görevinden alındı, yerlerine yenileri atandı. Görevden alınanlar ise halihazırda aynı belediyede, (Ankara Memurluğu gibi) kızakta, hiç bir iş yapmadan istihdam ediliyorlar. Yani bir bu kadar da eski Daire Başkanı ve Şube Müdürü var Sakarya'da.

İlave olarak, Belediye'nin en büyük iştiraki veya kurumu olan SASKİ var. Yukarıdaki tablo aynı şekilde, tabii sayısı biraz düşük olarak orada da gerçekleşti. Oradaki kadro dağılımı da şöyle;

Genel Müdür

Teftiş Kurulu Başkanı

Özel Kalem Müdürü

I. Hukuk Müşavirliği

Basın Yayın Birimi

AR-GE Birimi

Genel Müdür Yardımcısı

Abone İşleri Dairesi Başkanı

Abone İşleri Şube Müdürü

Kaçak Kontrol ve Tahakkuk Şube Müdürü

Atıksu Ruhsat Şube Müdürü

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

Sistem ve Network Şube Müdürü

Yazılım ve CBS Şube Müdürü

Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürü

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

Makine İkmal Şube Müdürü

Ayniyat Şube Müdürü

Satınalma ve İhale Şube Müdürü V.

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı

İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürü

Özlük ve Maaş Tahakkuk Şube Müdürü

Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürü

Halkla İlişkiler Birimi

Kalite Yönetim Birimi

Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Dairesi Başkanı

Güvenlik Şube Müdürü

Afet ve Acil Durum Şube Müdürü

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı V.

Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürü

Bütçe ve Performans Programlama Şube Müdürü

İç Kontrol Şube Müdürü

Strateji Planlama Şube Müdürü

İştirakler Şube Müdürü

Tesisler Dairesi Başkanı V.

Tesisler Şube Müdürü

İdari İşler Şube Müdürü

Genel Müdür Yardımcısı

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı

Etüt ve İzleme Şube Müdürlüğü

Meteoroloji Şube Müdürü V.

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı

Enerji Şube Müdürü

Barajlar Şube Müdürü

Scada Şube Müdürü

Elektromekanik Şube Müdürü

Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanı

Projeler Şube Müdürü

Yatırımlar Şube Müdürü

Harita ve Emlak Şube Müdürü

Yeraltı Suları ve Geoteknik Hizmetler Şube Müdürü

Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı

İçmesuyu İşletme Şube Müdürü

Kanal İşletme Şube Müdürü

Su Yönetimi Şube Müdürü

İlçe İşletmeler Dairesi Başkanı

Akyazı-Karapürçek Şube Müdürü

Geyve-Taraklı-Pamukova Şube Müdürü

Sapanca Şube Müdürü

Hendek Şube Müdürü

Ferizli-Söğütlü Şube Müdürü V.

Karasu-Kocaali Şube Müdürü

Kaynarca Şube Müdürü

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı

Havza Koruma Şube Müdürü

Deşarj Kontrol ve Ruhsat Şube Müdürü

Çevre Yönetimi Şube Müdürü

Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı

İçmesuyu Arıtmalar Şube Müdürü

Atıksu Arıtmalar Şube Müdürü

Laboratuvar Birimi

Denetçi

Denetçi

Yukarıdaki listedeki makamların hepsinin birer sahibi var.

Bir de birbirine 300-500 metre uzaklıktaki ilçe belediyelerindeki kadroları buraya ekleyebiliriz.

Dikkat ederseniz aldıkları maaşın ne kadar olduğundan ve (kiralık) makam arabalarından söz etmiyorum.

Üstelik bu belediyeler hizmetlerinin çoğunu taşeron eliyle yapıyorlar.

Bunun böyle olması mı lazım? Her Belediye böylemi teşkilatlanır.”

      Bu kadar makama yüksek birimlerde maaşlar ödeniyor. Bunlara ne vergi dayanır, ne İller Bankası dayanabildi, ne de devlet dayanır. Bu şehir artık size bakamıyor. Feshedin belediyeleri daha iyi.

     Sadece bizi yiyen masalar yok elbette bu şehirde. En masum masa  Taraklı da bir masa. “DINGILDAK MASA”  Taraklı nın duayen gazetecisi İzzettin Kömürcü nün helvacı dükkanının önünde. Yirmidokuz yıldan beri aynı yerde. Memleket meselelerinden tutun da hayırlı işlere, ne kadar masum mesele varsa orada konuşulur. Masa başında maaş falan yok tabi. Bence en kral masa “DINGILDAK MASA”.
 

Bu yazı 322 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum